ČO JE EVANJELIUM/DOBRÁ SPRÁVA

agsdi-error

TVOJ HRIECH

KAŽDÝ človek urobil v živote nejaké zlé veci, ktoré ho robia vinným pred Bohom.

agsdi-hearts

BOH ŤA STÁLE MILUJE

No Boh nás napriek tomu stále bezpodmienečne miluje a nechce, aby sme my pykali za svoje hriechy.

agsdi-hospital

PRETO SA ZA TEBA OBETOVAL

Preto sa rozhodol Pán Ježiš ísť na kríž a tam zomrieť potupnou smrťou namiesto teba.

agsdi-question

ČO S TÝM UROBÍŠ ty?

Boh už urobil všetko aby odstránil následky tvojho hriechu.  OTÁZKOU ostáva čo s tým urobíš ty? Primeš to?

 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.  

(Ján 3:16)

Na to, aby si sa stal kresťanom stačia 4 jednoduché kroky.

1. Popros

„Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“

Zjavenie Jána 3:20
Ježiš čaká, kedy ho pozveš do svojho života.

2. Uver

Tvoj ďalší krok je uveriť, že dar odpustenia a večný život je zadarmo. Nemôžeš si to kúpiť ani zaslúžiť.

„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“

List Efezským 2:8-9

3. Modli sa

„Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“

List Rimanom 10:9
Vyznaj svoje hriechy, popros Boha o odpustenie. Povedz, že veríš v Ježiša a poďakuj mu za dar večného života.

Môžeš sa pomodliť napríklad aj takto:

Pán Ježiš, ja Ti ďakujem za spasenie a večný život, ktorý si nám daroval ako dar Boží. Verím, že Ty si Boží Syn a zomrel si za moje hriechy. Viem, že som hriešny človek a potrebujem spasiteľa. Prosím, odpusť mi všetky moje hriechy a ja odpúšťam každému človeku, ktorý mi ublížil. Odovzdávam Ti svoj život a svoje srdce. Príď, prosím, do môjho srdca a očisti ma Tvojou svätou krvou od mojich hriechov. Teraz prehlasujem, že Ježiš Kristus je mojím osobným spasiteľom a vykupiteľom. Pán Ježiš, prosím, urob si ma takého, akého ma chceš mať. Amen.

4. Prijmi

Tvoj posledný krok je prijať tento dar odpustenia a večného života.

Biblia učí:

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“

Evanjelium Jána 1:12
Je tu aj piaty krok
Ak si prešiel všetkými štyrmi krokmi je veľmi dôležité začleniť sa do spoločenstva kresťanov a rozvíjať svoj vzťah s Bohom.

Čo mám teraz robiť, keď som uveril?

PO SLOVENSKÝ JEDINEČNÉ PLUS PDF Jedinečné plus Reinhard Bonnke A co mám dělat teď? Pokud jste se v nedávné době stali křesťany, pak byla tato krátká kniha napsaná přímo pro vás. Jejím záměrem jsou dvě věci: povzbudit vás k chození do církve a ukázat vám, že si...