O nás

Sme kresťanské spoločenstvo Milosť v Kežmarku. Veríme v trojjediného Boha a v to, že Ježiš tak ako pred 2000 rokmi tak aj dnes môže zmeniť a oslobodiť človeka. Sme svedkami toho, ako sa ľudské životy menia a to kvôli tomu, že Ježiš je ten istý včera dnes i naveky. Víziou zboru je šíriť Božie kráľovstvo a vyhladzovať peklo.

VERIME

 APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY

 

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný.

Amen

 

 

HESLÁ REFORMÁCIE 

  • Iba Písmo (Sola scriptura): Autorita Písma je vyššia ako autorita cirkvi.
  • Iba viera (Sola fide): Človeka ospravedlňuje jeho viera a nie dobré skutky.
  • Iba milosť (Sola gratia): Božia milosť je dar, nemožno si ju nijako zaslúžiť alebo kúpiť.
  • Iba Kristus (Solus Christus): iba Kristus, On je srdcom a stredom Biblie, centrom celého kresťanského života a viery. On sám je vzorom a príkladom pre cirkev a On sám je postačujúcim.
  • Iba Bohu Sláva (Soli Deo gloria):  On je ten jediný, ktorému patrí všetka česť a sláva.

EVANJELIUM – DOBRÁ SPRÁVA

agsdi-error

TVOJ HRIECH

KAŽDÝ človek urobil v živote nejaké zlé veci, ktoré ho robia vinným pred Bohom.

agsdi-hearts

BOH ŤA STÁLE MILUJ

No Boh nás napriek tomu stále bezpodmienečne miluje a nechce, aby sme my pykali za svoje hriechy.

agsdi-hospital

PRETO SA ZA TEBA OBETOVAL

Preto sa rozhodol Pán Ježiš ísť na kríž a tam zomrieť potupnou smrťou namiesto teba.

agsdi-question

ČO S TÝM TY UROBÍŠ?

Boh už urobil všetko aby odstránil následky tvojho hriechu.  OTÁZKOU ostáva čo s tým urobíš ty? Primeš to?

 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.  

(Ján 3:16)

U NÁS V ZBORE JE KAŽDÝ VíTANY

Boh nás vedie k láske ku všetkým ľudom. Preto nech čímkoľvek prechádzaš si u nás vítaný aby si mohol počúvať Božie slovo a zažiť Boží dotyk.

GALÉRIA zo služby

Vedenie zboru

FIREproduction.sk

FIREproduction.sk

Stránku vytvoril v spolupráci

Ján Gažik s manželkou

Ján Gažik s manželkou

Pastor zboru

MILOSŤ.SK

MILOSŤ.SK

Patrime pod zbory Milosť Slovensko