Čas bohslužieb

NEDEĽA

9:30 – 12:00

AddresA

Slavkovská 19/C 060 01 

Kontakty

Telefon

0902283315

EMail

kezmarokmilost@gmail.com

FINANČNÁ PODPORA

IBAN

SK55 0200 0000 0023 3454 6651 

Číslo účtu pre podporu zboru a jeho rozvoj pre misiu v Kežmarku a okolí. Ďakujeme za každú pomoc.

Počas bohoslužieb je zbierka, ktorá je 100% dobrovoľná.

Peniaze budú využité na chod zboru. (Pastor zboru je zamestnaný v sekulárnom zamestnaní.)

poznámka

Do poznámky môžte/nemusíte uviesť, na aký účel chcete peniaze použiť.

MODLITEBNÁ PODPORA

za zbor

Za ľudí v zbore, aby duchovne rástli do dospelosti Krista, za nových služobníkov, vedúcich a aj za požehnanie rodín.

Aby Boží oheň nezhasol a stále horel.

EvanjelizÁcia

Za zasiahnutie Kežmarku a jeho okolia Božim prebudením a Slovom tak, aby ľudia mohli osobne spoznať Ježiša. Aby mali odvahu prísť a začleniť sa aj v spoločenstvách. 

Aby sa pri evanjelizácii diali mocné Božie divy a zázraky.